วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับ ปวช และ ปวส เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการผลิตนักศึกษาในสาขางานอุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม ออกสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ยังเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองในแถบกรุงเทพ-นนทบุรี ในการส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อ เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จัก และยอดนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ให้เราช่วยดูแลทางด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง

Client:

วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ

Date:

May 13, 2017

Website:

www.admission.poly.ac.th

Service:

ออกแบบ-ดูแลเว็บไซต์ และการอัพเดตทั้งปีสัญญา