วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ

  วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษา ในระดับ ปวช และ ปวส เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการผลิตนักศึกษาในสาขางานอุตสาหกรรม และ พาณิชยกรรม ออกสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ยังเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองในแถบกรุงเทพ-นนทบุรี ในการส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อ เว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จัก และยอดนักศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่ให้เราช่วยดูแลทางด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง

  Client:

  วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ

  Date:

  May 13, 2017

  Website:

  www.admission.poly.ac.th

  Service:

  ออกแบบ-ดูแลเว็บไซต์ และการอัพเดตทั้งปีสัญญา